B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Doprava

Transportation

V této sekci naleznete reportáže z průzkumu zajímavých mostů, silnic, stezek, tunelů a dalších komunikací.

In this section, you will find topics dedicated to old bridges, roads, paths, tunnels, and other structures. Articles marked with asterisk (*) contain a brief English summary. For more details, feel free to contact me. 

 

 

Blansko a okolí – nedokončená dálková silnice (Blansko Region – Unfinished Highway)*

Blansko – most přes Punkvu v Arnoštově údolí (Blansko – Old Bridge on the Punkva River)*

Blansko – stezka pod Novým Hradem (Old Path Near the Novy Hrad Castle)*

Blansko – vlečkový most Ježkovy továrny v Blansku (Blansko – Old Steel Bridge of the Jezek factory)*

Brno – bývalá železniční trať do Tišnova (Brno – Former Railway Line to Tisnov)*

Brno – bývalá železniční vlečka v Králově Poli (Brno – Former Railway Track in Kralovo Pole)*

Brno – mosty a viadukty (Brno – Bridges and Viaducts)*

Brno – opuštěný most v Králově Poli (Brno – Abandoned Bridge in Kralovo Pole)*

Brno – železniční tunel u Obřan (Railway Tunnel in Obrany)*

Brno – starý most a nová lávka pod hradem Veveří (Brno – Old Bridge near the Veveri Castle)*

Brno – štoly tunelu Dobrovského (Brno – Adits of the Dobrovskeho Tunnel)*

Brno – opuštěná tramvajová štola (Brno – Abandonned Tram Adit)*

Dolní Loučky – železniční tunely (Dolni Loucky – Railway Tunnels)*

Hevlin – zrušená železniční trať (Hevlin – Abandoned Railway Line)*

Chrlice – železniční viadukt (Chrlice – Railway Viaduct)*

Jihlava – mosty a viadukty (Jihlava – Bridges and Viaducts)*

Kuřim – bývalá železniční trať do Veverské Bitýšky (Kurim – Former Raiway Line to Veverska Bityska)*

Louny – inundační most (Louny – Innundation Bridge)*

Ludkovice – mosty nedokončené silnice (Ludkovice – Bridges of Unfinished Road)*

Morava – exteritoriální dálnice Wien - Wroclav (Moravia Region – Ex-teritorial Motorway Wien - Wroclaw)*

Morava – mosty Bailey Bridge (Moravia Region – Bailey Bridges)*

Píšť – dvoupatrový dálniční most (Pist – Double-level Motorway Bridge)*

Slavíč – opuštěný železniční tunel (Slavic – Abandoned Railway Tunnel)*

Stará Hlína – inundační most (Stara Hlina – Innundation Bridge)*