B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Opevnění

Fortifications

V této sekci naleznete informace o středověkých i novověkých opevněních u nás i v zahraničí. 

In this section, you will find topics dedicated to various fortifications. Articles marked with asterisk (*) contain a brief English summary. For more details on photos, feel free to contact me.   

 

 

Bratislava – pohraniční opevnění (Bratislava – Border Fortifications)*

Brno – středověké opevnění (Brno – Medieval Fortifications)*

Hradišťko – německý cvičný objekt (Hradistko – German Training Blockhouse)*

Jižní Čechy – pohraniční opevnění (Southern Bohemia – Border Fortifications)*

Jižní Morava – pohraniční opevnění  (Southern Moravia – Border Fortifications)*

Komárno – různá opevnění (Komarno – Various Fortifications)*

Králícko – pohraniční opevnění (Kraliky Region – Border Fortifications)*

Náchodsko – pohraniční opevnění (Nachod Region – Border Fortifications)*

Olomouc – různá opevnění (Olomous – Various Fortifications)*

Ostravsko – pohraniční opevnění (Ostrava Region – Border Fortifications)*

Pohořelicko – pohraniční opevnění (Pohorelice Region – Border Fortifications)*

Rhodos – pobřežní opevnění (Rhodes – Coastal Fortifications)*

Slavonicko – pohraniční opevnění (Slavonice Region – Border Fortifications)*

Staroměstsko – pohraniční opevnění (Stare Mesto Region – Border Fortifications)

Strážnice – opevněné brány (Straznice – Fortified Gates)*

Trutnovsko – pohraniční opevnění (Trutnov Region – Border Fortifications)*

Tunisko – různá opevnění (Tunisia – Various Fortifications)*

Vídeň – protiletecká věž (Vienna – Flaktower)*

Vyškovsko – opevnění ve VVP Dědice (Vyskov Region – Fortifications in Dedice Training Grounds)*