B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – pozorovatelny

Brno – Lookouts

Summary:The article describes various lookouts found in the Brno area. The hills around the city had been used for observation purposes. The lookout types include "box" shaped objects with sights on three sides and a small entrance. Origin of these "boxes" is yet unknown. So called "ein-mann luftschutzzelle" concrete lookouts (cylinder shaped with small sights) have been built during WW2 by anti-air-raid service. They can be found in factories, and other facilities.

Budova MZLU na ulici Zemědělská 3

Mladší budova MZLU byla postavena v neoklasicistním stylu podle návrhu F. Utíkala v letech 1922-1924. Stala se sídlem ústavů lesnického odboru a sekcí Zemských výzkumných ústavů zemědělských v Brně a dále oddělení Státních výzkumných ústavů lesnických. Na následující fotografii je budova ve 20. letech, kolem jsou vidět dosud nezastavěná pole. Historickou zajímavostí areálu je střešní pozorovatelna nad rohovou sekcí budovy. Byla vybudována pravděpodobně v době studeně války. Má tvar kvádru se 3 průzory na SV, JV a JZ. Hlavní pozorovací směry zřejmě souvisely s velkými průmyslovými areály v Husovicích a Zábrdovicích (především Zbrojovka Brno). Ze zadní strany má pozorovatelna čtvercová dvířka známá z poválečných objektů. Na střechu objektu je vstup zakázán, nahoře jsou zařízení pro přenos telekomunikačních signálů a výzkumné pracoviště univerzity.

Areál Teplárny na ulici Špitálka

V areálu podniku se nachází celkem 5 typově shodných betonových válcových pozorovatelen z doby okupace. Jejich umístění není zřejmě původní. První pozorovatelna typu einmann je schována za vrátnicí teplárny. Má betonový korpus vysoký 210 cm s 6 symetricky umístěnými průzory průzory (20 x 15 c) vytvarovanými v betonu a ocelová dvířka 60 x 60 cm silná cca 0,5 cm.

brno-spitalka-1.JPG (41233 bytes) brno-spitalka-3.JPG (37452 bytes)

Další 3 objekty se nachází ve staré strojovně. Vedle strojovny stojí komín, na němž jsou dodnes vidět zazděné průstřely způsobené údajně kotláři za druhé světové války. Všechny pozorovatelny jsou ve výborném stavu, vzorně udržované a zachovalé. Kolem dvířek je dokonce předpisový oranžový lem. Dle informací pamětníků sloužily k ochraně obsluhy při požáru nebo výbuchu uhelného prachu (tragický požár z roku 1978 byl námětem jednoho z dílů cyklu ČT Osudové okamžiky). Einmanny jsou upevněny k betonové podlaze 30 cm dlouhým ocelovým pásem. Na stropnici má každý z nich dvě transportní ocelová oka o síle 2 cm a délce cca 25 cm.

Poslední einman v areálu teplárny se nachází na volném prostranství u rohu plynové kotelny. Je otevřený, dvířka jsou zkorodovaná, uvnitř jsou pavučiny a tradiční nepořádek. Stav objektu je horší díky povětrnostním vlivům. Beton je místy popraskaný. Za pomoc s nalezením objektů děkuji I. B.

Tkalcovská - vlečka

U vlečky na Tkalcovské ulici pár metrů od původních kolejí Tišnovky leží na boku velký einmann. Jedná se o pozorovací objekt pocházející z některé z blízkých továren. Tyto objekty sloužily pracovníkům ostrahy  továrních objektů (Werkschutz) k pozorování při bombardování či jiném nebezpečí, pravděpodobně pro případ rabování či vzniku požáru. Pozorovatelna nemá stropnici, takže je vidět dovnitř, kde je tradiční nepořádek. Dvířka jsou zavřená a zarezlá. Objekt má 4 symetrické průzory s plechovou vložkou. Síla stěn je 19 cm, vnitřní průměr je 140 cm, síla spodní desky je 20 cm, vnitřní výška je 220 cm. Jedná se o zatím největší válcovitou pozorovatelnu typu einmann nalezenou v Brně. Další kapitola historie tohoto zajímavého objektu se začala psát na podzim 2007:

Majitelem části areálu plynárny se před několika lety stala strojírenská firma Romill a.s. Na podzim roku 2007 dospělo zvelebování jejich pozemků až k nevábnému zákoutí u kolejí, kde se mimo křovin plných odpadků nacházel i zmíněný betonový objekt. Díky aktivitě ing. Karla Fišera, člena KVH Hraničářský pluk 19, který jako zaměstnanec této firmy měl přehled o postupu prací, se o možnosti získání objektu „za odvoz“ postupně dozvědělo několik soukromých spolků zabývajících se vojenskou historií. Jednoznačný a okamžitý zájem však nikdo z nich neprojevil. Až těsně před Vánoci vyšlo najevo, že na leden je již písemně objednána demoliční firma. Nyní zde nešlo jen o možnost získání exponátu, ale vysloveně o jeho fyzickou záchranu. Prostřednictvím ing. Martina Ráboně bylo o celém dění informováno i Technické muzeum v Brně a to nakonec projevilo akceschopnost hodnou profesionální organizace. Kustod „pevnostních sbírek“ pan Roman Řezníček dokázal během několika dnů nejen získat souhlas vedení muzea, ale připravit i nejnutnější papírové náležitosti. Vlastní odvoz proběhl 4. ledna 2008 s využitím jeřábu a valníku z nedalekého stavebního dvora. Bunkr je dnes uložen v depozitáři TM v Brně - Řečkovicích. Beton prefabrikátu není poškozen trhlinami a do kompletnosti mu schází pouze stropní deska. Uvedení do esteticky vkusného stavu nepředstavuje tedy náročnou záležitost a proto si lze realisticky představit jeho začlenění do vnější expozice v některém z areálů Technického muzea Brno. Sepsal Vít Pažourek (KVH HP19), foto z odvozu objektu K. Fišer a V. Pažourek.

brno-tkalcovska2-1.jpg (53479 bytes) brno-tkalcovska2-2.jpg (64187 bytes) brno-tkalcovska2-3.jpg (62379 bytes)

Husovice (Valchařská)

Pozorovatelna pravděpodobně pochází z období okupace a nachází se v areálu bývalé Mosilany, kde se údajně šily uniformy pro německou armádu. Po průchodu vrátnicí do dvora továrny je objekt krásně vidět vpravo u obvodové zdi. Objekt má 3 průzory bez ozubů a sloužil k pozorování vnitřku areálu. Velmi zajímavá je konstrukce objektu - jedná se o ocelovou nýtovanou nádrž postavenou na jednu z jejích stěn, dno tedy tvoří "čelní stěnu" pozorovatelny. Do kovové nádrže byly vyříznuty otvory pro průzory a celý objekt byl dobetonován do současné podoby. Jedna ze stěn nádrže chybí, je zde jen betonová stěna. Na stěnách jsou stopy po bednění a na stropnici ma ocelová oka (pro transport?). Kolega Tomáš Benda laskavě poskytl nákres celého objektu ze svého archívu.

brno-valcharska_06.jpg (50418 bytes) brno-valcharska_02.jpg (29711 bytes) brno-valcharska_03.jpg (25918 bytes) brno-valcharska_04.jpg (36671 bytes) brno-valcharska_07.jpg (87695 bytes)

Žabovřesky (Palackého vrch)

V zahrádkách těsně pod vrcholem Palackého vrchu se v oplocené zahradě nachází zachovalá betonová pozorovatelna typu "kostka". Je na ní umístěna buňka sloužící jako chata. Průzory jsou vymodelovány v betonu. Čelní průzor je poněkud poškozen. Boční průzory jsou zakryté, je však zřetelně vidět, že vchod je pod pravým průzorem (pod bílými dveřmi). Pozorovatelna je v soukromé zahradě a není přístupná. 

brno-palacky01.jpg (68296 bytes) brno-palacky02.jpg (68650 bytes) brno-palacky06.jpg (61813 bytes) brno-palacky04.jpg (75475 bytes) brno-palacky07.jpg (51773 bytes)

Královo Pole (chatová kolonie nad nádražím)

Objekt pozorovatelny typu "kostka" se nachází nad lomem přímo nad nádražím Brno - Královo Pole. Objekt jsme našli díky laskavé pomocí Radka Soudka. Pozorovatelna je dobře vidět od Semilassa nad lomem. Vchod je na opačné straně než u objektu v Husovicích - pod pravým průzorem. Pozorovatelna je na soukromém pozemku, majitel z neznámého důvodu natřel průzory jasně žluto-oranžovou barvou. U vstupu je cihlová zídka. Uvnitř objektu je kupodivu pořádek, jen v zadní místnosti jsou malá plechová kamínka. Mezi místnostmi jsou dřevěná V pozorovací místnosti jsou plechové krytky průzorů. Na povrchu vystupují ze zadní místnosti dva komínky. Celkově je pozorovatelna velmi zachovalá a je z ní nádherný výhled na sever Králova Pole. 

brno-kenik01.JPG (53744 bytes) brno-kenik01a.JPG (60904 bytes) brno-kenik02.jpg (55889 bytes) brno-kenik04.jpg (34115 bytes) brno-kenik06.jpg (34547 bytes) brno-kenik07.jpg (42867 bytes) brno-kenik08.JPG (68954 bytes)

Štýřice (ulice Kamenná čtvrť)

Díky laskavému přispění přítele Radara z "Hraničářského Pluku 6" (viz sekce Odkazy) se podařilo zdokumentovat další pozorovatelnu typu "kostka" na území Brna. Nachází se nad domovem důchodců. Přístup (jen pro fyzicky zdatné badatele) je z od hospice na ulici Kamenná přímo nahoru do kopce. Pozice pozorovatelny je dobře patrná i podle vysílače, který se nachází přímo u ní. Pozorovatelna má 3 stupňovité průzory a vchod umístěný asymetricky pod pravým průzorem. Ten je natřený tmavě červenou barvou. Pozorovatelna má tradičně dvě místnosti. V přední pozorovací je nepořádek, očouzené stěny a starý stolek. Do zadní místnosti vede otvor u podlahy s dřevěnými částečně oplechovanými dvířky. Zajímavé jsou plechové záklopky průzorů. V zadní místnosti je jakási lavička a vývody do komína. Pozorovatelna je ze tří stran zapuštěná do země, proto se zbývající dva průzory nachází těsně nad terénem. Na střeše zadní místnosti je vidět uražený komínek s trubkou. K pozorovatelně se dá vyšplhat po novém kovovém žebříku postaveném zřejmě kvůli přístupu k blízkému vysílači. 

brno-styrice_03.JPG (74224 bytes) brno-styrice_05.JPG (64416 bytes) brno-styrice_07.JPG (58116 bytes) brno-styrice_06.JPG (43566 bytes) brno-styrice_11.JPG (78956 bytes) brno-styrice_13.JPG (84278 bytes) brno-styrice_14.JPG (67487 bytes)

Stránská skála

Na Stránské skále se podařilo dosud najít dvě pozorovatelny (jedna je zdemolovaná). Přímo u zastávky šaliny č. 10 je v křoví betonová pozorovatelna "ein-mann luftschutzzelle". Spodní část je tvořena skruží o síle steny 8 cm. Betonová dvířka jsou pootevřená a dá se nahlédnout dovnitř. Uvnitř není nic, jen jakési kovové úchyty na stěnách. K pozorování sloužily 4 štěrbinové průzory umístěné ve 4 kvadrantech. Horní část tvoří mírně kónický betonový díl spojený se spodním dílem a ukotvený ocelovým pásem se šrouby. Na vrcholu pozorovatelny je oko, zřejmě pro přenesení jeřábem. Celkově vypadá objekt velmi zachovale. 

brno-sskala-01.JPG (109800 bytes) brno-sskala-02.JPG (92196 bytes)

Druhý objekt (či spíše jeho zbytky) se nachází pod hranou horního lomu (s polohou jurských krinoidových vápenců). Cca 5 m pod úrovní dna lomu je ve skalní stěně vysekaná plošinka se zbytky zdiva. Zleva (při pohledu shora) vede k pozorovatelně pěšinka a 11 schodů částečně vysekaných ve skále. Ze zbytků stavby se dá odhadnout, kde byly plechové dveře (potvrdili to i pamětníci). Dle dostupných údajů byla pozorovatelna ještě v 80. letech celá. Měla 1 průzor směrem k továrně Zetor (za okupace Flugmotorenwerke Ostmark GmbH Wien, Zweigwerk ). Cihly i další materiál včetně překladů leží dole pod skálou. 

brno-sskala-04.jpg (177473 bytes) brno-sskala-07.jpg (154416 bytes) brno-sskala-08.JPG (190984 bytes) brno-sskala-05.jpg (74297 bytes)

Židenice (vrchol Bílé Hory)

Betonová pozorovatelna typu "kostka" se nachází na Bílé Hoře a je téměř zasypaná v blízkosti dětského hřiště. Bohužel je téměř zasypaná. Kousek za ní je zavařený vstupní poklop a dva komínky. 

Brno-Bila hora.jpg (499560 bytes)

Ulice Tkalcovská

Pozorovatelna typu einmann se 6 průzory a plechovými dvířky nacházela na ulici Tkalcovské u parčíku za plotem. Zřejmě sem byla přemístěna. V roce 2003 celý blok budov i s pozorovatelnou padl za oběť parkovišti u nového hypermarketu INTERSPAR. Na následující vzácné fotografii je pozorovatelna před konečnou likvidací.

Brno-Tkalcovska.jpg (301784 bytes)

Husovice (ulice Míčkova)

Betonová pozorovatelna typu "kostka" v Husovicích se nachází cca 100 m od ústí tunelu na skále nad Tomkovým náměstím. Nejlépe se k ní dá dostat po chodníku od křižovatky a pak pěšinkou nahoru do svahu. Pozorovatelna má tři průzory se šikmým vybráním s vytrženým armováním. Vchod je pod průzorem v levé stěně. Uvnitř je místnost 2 x 2 m se zaoblenými rohy. V levé části zadní stěny je u země otvor 60 x 60 cm s dřevěnými dvířky. Za nimi je druhá místnost o rozměrech 3 x 3 m plná odpadků. V zadní části druhé místnosti vedou na povrch dvě trubky, na povrchu jsou opatřeny betonovými sloupky a stojí na nich lavička.

husovice_15.JPG (46969 bytes) husovice_08.JPG (42450 bytes) husovice_10.JPG (46880 bytes) husovice_14.JPG (58429 bytes)

Vinohrady (ulice Hrozňatova)

Tato atypická pozorovatelna se nachází ve svahu v pokračování ulice Hrozňatovy, z níž je v kopci vidět její plochá střecha. Od konce ulice je třeba do kopce sledovat pravou větev elektrického vedení na dřevěných sloupech cca 150 m. Pozorovatelna je i v zimě hodně zarostlá. Skládá se z betonového objektu vodojemu a cihlové přístavby pozorovatelny. V nádrži vodojemu o rozměrech 7x4 m a výšce klenutého stropu 3 m mají bezdomovci kamínka s vývodem do komína. Ten je vidět na povrchu cca 5 m od pozorovatelny. Do pozorovatelny se leze po žebříku otvorem s plechovým poklopem. Dva další řebříky umožňují sestup do nádrže. Průzory pozorovatelny jsou opatřeny známými plechovými posuvnými kryty s držadly. Zvenku jsou průzory vyzděny z cihel do střílnového tvaru. Na povrchu je také nízký betonový komínek. 

brno-zidenice-02.JPG (33442 bytes) brno-zidenice-06.JPG (24579 bytes) brno-zidenice-07.JPG (31909 bytes) brno-zidenice-10.JPG (33152 bytes) brno-zidenice-14.JPG (39812 bytes) brno-zidenice-15.JPG (43397 bytes) brno-zidenice-15a.JPG (68255 bytes) brno-zidenice-03.JPG (50360 bytes) brno-zidenice-09.JPG (27126 bytes)

Židenice (lesopark Akátky)

Nachází se zde 4 objekty typu einmann. Objekt 1 se nachází nad hřištěm u asfaltové cesty. Chybí mu dvířka, jinak je celý. Uvnitř je tradičně nepořádek. Objekt se skládá ze tří dílů: spodního s dvojími dvířky (zde oboje dvířka chybí), středního se 4 průzory a horního víka s kovovým okem na transport.

brno-akatky-01.JPG (63377 bytes) brno-akatky-03.JPG (53245 bytes)

Objekt 2 je zasypán ve zmole za cestou u plotu, je vidět jen vršek dílu s průzory.

brno-akatky-06.JPG (59521 bytes)

Objekt 3 je vidět téměř celý a má otevřená dvířka. Uvnitř je plno sazí, někdo tam zřejmě dělal oheň. 

brno-akatky-10.jpg (46902 bytes) brno-akatky-12.JPG (48096 bytes)

O kousek dál jsou ve svahu zbytky objektu 4 - kusy betonu a na dně zmoly střední díl s průzory. Podle vyprávění místních lidí je tam hodili při terénních úpravách v okolí koncem 80. let.

brno-akatky-14.JPG (56427 bytes) brno-akatky-16.JPG (45582 bytes)

Líšeň (ulice J. Fajmonové)

Na samém okraji sídliště v Líšni se nachází dva poněkud atypické objekty. Pod světlezeleně natřeným panelákem na konci ulice Josefy Fajmonové je ve zmole v křovinách cihlová pozorovatelna s půdorysem obdélníka s jednou obloukovou stranou. Vstup do objektu je zalomenou chodbičkou v levé stěně. Uvnitř je nepořádek a začouzené stěny. Pozorovatelna má tři průzory, prostřední je větší. Objekt nemá žádné dveře.

brno-fajmonove-01.JPG (38328 bytes) brno-fajmonove-04.JPG (39707 bytes) brno-fajmonove-02.JPG (53017 bytes)

Cca o 100 m dál směrem k ulici Trnkově na okraji parčíku je rozbitý objekt stejného typu. Střecha je shozená vedle objektu, stěny jsou polorozbořené, v levé stěně jsou vyvrácený plechová dvířka. Celý objekt je silně zarostlý a obklopený smetištěm.

brno-trnkova-01a.JPG (49747 bytes) brno-trnkova-04a.JPG (36604 bytes) brno-trnkova-05.JPG (41666 bytes) brno-trnkova-06.JPG (49176 bytes)

Prameny:

Archiv P. Kociána

Benda,T.: Betonová pozorovatelna v Husovicích. In: Boing č. 53, KHV Brno

Kachlík, B.: Pozorovatelny v Brně a Blansku. In: Boing č. 44, KHV Brno

Hladík, L: Pozorovatelny III. In: Boing č. 14, KHV Brno

Petermann F.: Pozorovatelny a protiletecké kryty v Brně a okolí, In: Boing, KHV Brno

Přichystal, A. - Náplava, M.: Záhada Býčí skály aneb jeskyně plná otazníků. Amaprint Kerndl r. r. o., Třebíč, 1995

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_poz_stresni_nastavby.html

http://is.mendelu.cz/mistnosti/index.pl?areal=1;budovapodrobne=1;klic=2;lang=cz;design=102

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html

http://www.sweb.cz/khvbrno/frames/poz.html