B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Lysovice: Nádrže na řepu

Lysovice: Beet Storage Tanks in the Lysovice Village

Summary:The article describes interesting agricultural/technical monument - concrete tanks for beet storage. The tanks have been built in late 30s of the 20th century. 

Na okraji malé vesnice Lysovice u Rousínova je zajímavá agrotechnická památka. Na upozornění kamaráda, který lokalitu označil „jakoby tam přistálo UFO“ jsme se vydali celou záhadu objasnit. Již na začátku vypadaly objekty na letecké mapě opravdu zvláštně, posuďte sami. Připomínaly 3 obří revolverové válce postavené na okraji vesnice.

Původní předpoklad, že se jedná o německou rafinerii z 2. světové války, jsme museli poněkud upravit. 21 menší obvodové a 3 větší centrální válcové nádrže sloužily koncem 30. let k uskladnění odřezků řepy ke krmným účelům. vybudovali je společně místní sedláci německé národnosti (obec se tehdy jmenovala Lisowitz a byla součástí tzv. německého jazykového ostrůvku). Na nádržích byly vybudovány dřevěné stříšky, vedle stály drtiče, do nichž se sypaly odřezky řepy (později i skrojky z cukrovaru). Rozmělněná hmota byla pomocí dopravníků převážena nad jednotlivé vnější nádrže, které měli zemědělci pronajaty. Výstupní koryto dopravníku se vždy nasměrovalo do příslušné obvodové nádrže. Tam byly udusány pomocí dřevěného poklopu. Stékající melasa byla akumulována v centrální nádrži. Boční otvory sloužily k vybírání krmiva z nádrží (dle úrovně naplnění - nejdřív horní, posléze dolní otvor).

Už během války nebyl provoz zařízení příliš rentabilní a postupně byl zcela zastaven. Zařízení zmizelo nebo se rozpadlo na místě. V dobách komunismu i po revoluci se nádrže zčásti využívaly ke skladování různých látek. V obci je nyní spíše zájem o likvidaci objektu. Na následujících dvou fotografiích jsou nádrže v 60. a 70. letech 20. století. Je zde vidět, jak postupně podléhaly devastaci.

Podobný objekt pravděpodobně stejného účelu se nachází v Kuřimi u starého velkostatku naproti zámku. 4 betonové nádrže o průměru 5 m a výšce cca 10 m jsou prázdné, opatřené dřevěnou konstrukcí a stříškou.

Další podobný zbytek 4 nádrží se podařilo lokalizovat ve Vyškově za administrativní budovou ZOO u dětského hřiště. Objekt je bohužel nepřístupný.

Prameny:

Archiv p. Chovance

www.mapy.cz