B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jihlava – památník královské přísahy

Jihlava – Royal Oath Monument

Summary:The article describes monument that stands in the place where King Ferdinand I entered Czech Kkingdom territory on January 30, 1527. There, he was welcomed by Czech lords and knights and he swore to keep the freedoms and privileges of the country and its nobles.

Památník královeské přísahy se nachází nedaleko od pražského mostu v místech, kde na půdu českého království vstoupil 30. ledna 1527 král Ferdinand I. Byl zde slavnostně uvítán českými pány a rytíři a přísahal zachovávat svobody a výsady země a všech stavů. Památník byl postaven v roce 1565 po králově smrti. Jeho autorem je kameník Štěpán Tettelmayer. Okolní louce se říká královská, návrší nad řekou pak dostalo název Královský vršek. Bohužel na Královské louce byl nově postaven objekt Rodinného parku Robinson a památník tak přišel o své příjemné okolí.

Prameny:

www.jihlava.cz

http://www.npu.cz