B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jihlava – tereziánské hraniční kameny

Jihlava – Old Border Stones

Summary:The article describes old border stones from 1750 that have been built to mark the borderline between Moravia and Bohemia. The carry symbols of both lands. Three stones are freely accessible, one is situated in a garden.

Soubor barokních hraničních kamenů (též hraničníků, pylonů) byl postaven z rozhodnutí Marie Terezie jako řešení předchozího sporu o průběh zemské hranice mezi Čechami a Moravou severně od řeky Jihlavy. Proto každý z nich nese znaky obou zemí lva a orlici. Zhotovil je polenský sochař Viktor Václav Morávek (1715–1779) a připomínají historickou hranici mezi Čechami a Moravou procházející Jihlavou. Přestože jsou datovány rokem 1750, zhotoveny a postaveny byly až o dva roky později při definitivním určení sporné českomoravské zemské hranice na sever od Jihlavy. V roce 2011 byly všechny pylony restaurovány.

Hraničníky se skládají se čtyřboké základny a vysokého čtyřbokého jehlanu završeného kamennou koulí. Jsou zhotoveny z hrubozrnného šedohnědého granitu bez výraznějších porfyrických vyrostlic. Hraničníky jsou dekorativně zdobeny římsami, reliéfy moravských orlic, českých lvů a latinskými nápisy:

LIMITES BOHEMIAM INTER ET MORAVIAM
LIMITES HOC STATUS BOHEMIAE ET MORAVIAE POSUERE MDCCL
MARIA THERESIA AUGUSTA REGNI BOHEMIAE SCEPTRA TENENTE
POSITI ANNO MDCCL

v překladu:

HRANICE MEZI ČECHAMI A MORAVOU
HRANICE ZDE STOJÍCÍ ČECH A MORAVY USTANOVILI 1750
MARIE TEREZIE VÍTĚZNÁ, DRŽÍCÍ ŽEZLA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
POSTAVENY LÉTA 1750

Zajímavý je použitý tvar LIMITES, což je množné číslo od LIMES, čili hranice. Ten by naznačoval, že těmito limity (hranicemi) byly míněny ony hraničníky.

První hraničník směrem od řeky Jihlavy se nachází v zahradě na ulici U skály a je jako jediný nepřístupný. Přes plot se zdá, že kámen je v dobrém stavu bez poškození.

Další hraničník se nachází na křižovatce ulic Sokolovská a Jiřího z Poděbrad. Také on je bez viditelných poškození.

Třetí hraničník se nachází před areálem Jihlavských dřevařských závodů v ulici Na hranici. Na severozápadní straně je profil jehlanu v horní části poškozen.

Poslední hraničník je již mimo město na ulici Heroltické. Je částečně zarostlý křovím.

Jihlavské hraničníky jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek zapsaná v ÚSKP pod číslem 16433/7-4901, 16433/7-4902, 16433/7-4903, 101125. Za překlad latinských nápisů mnohokrát děkuji M. Koudelkovi.

Prameny:

www.jihlava.cz

http://www.npu.cz

http://www.dedictvivysociny.cz/