B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jihlava – německý Hrádek v Březinových sadech

Jihlava – German Castle Building

Summary:The article describes interesting old building of Castle in Jihlava city. The building was constructed in 1940 – 1941 as a Hitlerjungendheim (Hitlerjugend-Home. Castle features old-German architectonic style (project by F. G. Winter). In 1944, elite Nazi school „Adolf Hitler Schule“ has been stationed there. Since 1945, the building has been used a a youth hostel and college. It has been renovated in 1995.

Dominantou jihlavského návrší tzv. Velkého Heulosu východně od středu města je budova „Hrádku“, stavěná v letech 1940 – 1941 jako „Hitlerjungendheim“. Je pojata ve starogermánském stylu (projekt F. G. Winter). V r. 1944 zde sídlilo elitní nacistické učiliště „Adolf Hitler Schule“. Od roku 1945 je využívána jako internát a vysokoškolská kolej (dnes policejní školy – rekonstrukce 1995 podle projektu P. Holuba). Značný prostor věnuje romantické starogermánské architektuře Hrádku autor Šumných měst R. Lipus v dílu věnovaném Jihlavským památkám moderní architektury. Hodnotí stavbu někdejší internátní nacistické školy postavené údajně podle skici samotného Hitlera v roce 1941 a oceňuje citlivou rekonstrukci Hrádku v sídlo internátu policejní školy.

Hrádek je dnes veřejnosti nepřístupný a tak jeho mohutné zdi, masivní kamenné ostění oken a dveří můžeme obdivovat pouze přes plot. I tak však tento objekt stojí za návštěvu, vždyť ukázek architektury inspirované starogermánskou historií není u nás příliš mnoho.

Prameny:

http://www.jihlavske-listy.cz/clanek739-obludna-katedrala-normalizace-hodnoti-sumna-jihlava-obchodak-p.html?komentare=vse#komentare