B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jedovnice – lovecký zámeček

Jedovnice – Hunting Chateau

Summary:The article describes old hunting chateau near Jedovnice. It featured interesting architectural elements made from wood. The buiding was demolished in 2010. 

V době, kdy na jedovnickém panství vládl rod Salmů, byl postaven tento lovecký zámeček. Nacházel se cca 1 km jižné od rybníka Budkovan ve svahua vedla k němu lesní cesta.

Jednalo se o dvoupodlažní cihlovou budovu se sklepením. Původně jednopodlažní stavba byla později zvýšena o patro. Půdorysný rozměr stavby byl 19 x 9 metrů a výška byla 12 metrů. Vřetenové schodiště, které se nacházelo v levé části budovy bylo vyrobeno ze dřeva a vedlo až do půdních prostor. Veranda vedla podél celého jižního obvodu budovy, vystupovalo se na ni po dvou kamenných schodištích po levé i pravé straně.

V roce 1930 převzal zámeček od Salmů stát. Téhož roku byly zdejší lesy propůjčeny Vysoké škole zemědělské v Brně (dnešní Mendelova univerzita). Roku 1966 byl zámek prodán za 20 159 Kčs Krajskému výboru Československého svazu mládeže, který zde zřídil školící středisko. V roce 1968, kdy se svaz rozpadl zámek přešel pod Krajský výbor Socialistického svazu mládeže. O dva roky později prošla budova opravou. Někdy v tomto období byla v blízkosti postavena rekreační chata. V roce 1977 objekt za 158 000 Kčs koupil Školní lesní podnik Křtiny. Kolem roku 1990 prošla budova základními opravami. Vyměněn byl krov a střešní krytina, okapy a svody. V roce 1997 zde bylo natočeno několik scén z epizody Vykání psovi ze seriálu Detektiv Martin Tomsa. Zámeček v posledním desetiletí zarůstal lesním porostem a chátral. V roce 2010 začala demolice budovy. Dnes jsou na místě jen nepatrné zbytky cihel pocházejících ze Salmovy cihelny v Blansku - Palavě, na kterých je možné při troše štěstí najít typické značky S.

Prameny:

ŠLP Křtiny: Katalog přírodních a kulturních zajímavostí, Křtiny, 1974

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovec_(z%C3%A1mek)