B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – vstup do kanalizace

Brno – Entrance into the Sewer System

Summary:The article describes unique stair entrance that was built for emperor Franz Josef 1st. Using this passage, he was able to visit the underground and observe the sewer in operation.

V roce 1912 byla v Brně zprovozněna tzv. Císařská komora, vstup do kanalizace postavený při příležitosti návštěvy Brna císařem Františkem Josefem I. Vstup do kanalizace ukrývá šestiúhelníkový kovový poklop v křižovatce ulic Rybníček a Staňkova. Na poklopu jsou dokola nápisy "GEMEINDE BRUNN". Pod povrchem se nachází točité schodiště, které klesá několik metrů pod zem, až k vyhlídkové plošině. Právě z té se mohl císař pán podívat do nitra kanalizace. Jestli setrval jen na ní, nebo sešel ještě o několik schodů níže až přímo ke stoce, která leží osm metrů pod povrchem ulice, to už historické prameny neuvádějí. V Císařské komoře se stéká a zároveň rozděluje brněnská stoková síť.

Prameny:

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/nejstarsi-brnenskou-stokou-je-cisarska-komora.html