B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – střelnice v Pisárkách

Brno – Firing Range in Pisarky

Summary:The article briefly describes history of firing ground in Pisarky city-quarter of Brno. Some buldings have been preserved till now, with a huge anti-fire-blocking brick-built wall in the campus area.

První zpráva o brněnských střelnicích, sloužících králi Václavu II., pochází z roku 1304 v souvislosti s prodejem jejich dvoru, který se nacházel na území dnešních starých Černovic. Další doklad pochází z roku 1392, kdy městská rada uložila povinnost střelcům, kteří vyráběli kuše, luky a šípy, aby značili svoje výrobky. Střelecké bratrstvo svatého Šebastiána bylo založeno v Brně roku 1493 a do dnešní doby se zachoval opis jejich střeleckých regulí. Střelci sdružení v bratrstvu, jehož služba spočívala v obraně městských hradeb, pořádali střelecké soutěže, při nichž ukazovali svoji střeleckou zručnost. Zábavná střelba "ku ptáku" je doložena již roku 1591 na svazích Špilberku a první střelnice se měla nacházet po švédském obležení u Veselé brány a měla zde působit až do roku 1673. Brněnští měšťané, kteří uhájili své město při mnoha válečných událostech, založili roku 1646 Brněnskou měšťanskou střeleckou společnost, která existovala v různých obměnách s kratšími či delšími přestávkami až do počátku druhé světové války. Tato společnost pořádala různé soutěže jako například královské střelby, solné střelby nebo každoroční střeleckou na oslavu výročí švédského obležení. Dalším podobným střeleckým spolkem byl Brněnský měšťanský a střelecký sbor založený roku 1798. Tato uniformovaná jednotka vznikla v období napoleonských válek jako ozbrojený sbor konající strážní službu ve městě. Za tuto službu byl vyznamenán samotným rakouským císařem. Po ukončení válečného nebezpečí se stal reprezentační jednotkou města a pořádal střelecké soutěže až do svého zániku počátkem druhé světové války.

Další střelnice byla zřízena v 17. století nedaleko špitální louky u kaple sv. Štěpána na dnešní Křenové ulici. Koncem 17. století jí nahradila nová střelnice u Židovské brány (ulice Bašty), která zde byla až do roku 1836. Po jejím zboření byla postavena nová roku 1838 v prostoru dnešních ulic Traubova - Francouzská. Opravdu stálá střelnice s budovou a později postavenou restaurací se zachovala do dnešní doby v Brně-Pisárkách. Byla postavena Brněnskou měšťanskou střeleckou společností v roce 1847.

Vojenská střelnice se v Brně nacházela v Králově Poli u kaple svatého Antonína a byla až do první světové války součástí nedalekého vojenského cvičiště. Koncem 19. století byla ještě zřízena vojenská střelnice v Brně-Žabovřeskách, která ale byla zrušena a nahrazena roku 1904 novou střelnicí v Brně-Medlánkách. Střelnice se nacházela také v Brně-Líšni. Za německé okupace byla opět vybudována nová malorážní střelnice v místech bývalé vojenské střelnice v Králově Poli. Po skončení druhé světové války většina střeleckých spolků zaniká a střelectví je organizováno státními orgány.

Nejvýznamnější oslava se na pisárecké střelnici konala v roce 1892, kdy zde byly pořádány IV. rakouské spolkové střelby, zahájené samotným císařem Františkem Josefem I.:

Prezidentem střeleb byl zvolen tehdejší brněnský starosta Gustav Winterholler. Střelecké slavnosti zahájil v neděli 26. června výpravný průvod městem (mj. s folklorními skupinami a několika alegorickými vozy, z nichž vynikaly vozy „Austria“ a „Brunna“). Slavnostního zahájení vlastních závodů byl přítomen i císař František Josef I., ten byl ubytován v místodržitelském paláci a ve městě zůstal až do 30. června. Střelnice a její areál byla doplněna mnohými stavbami a přilehlý park sochou „Austrie“ od brněnského sochaře Jana Tomoly. Ceny pro střelce byly velmi bohaté a vévodil jim stříbrný štít v rokokovém stylu od císaře Františka Josefa I. Další cenou byl bohatě zlacený mistrovský pohár s postavou Austrie na víku nebo pozlacený pohár se znakem města Brna.

Pisárecká střelnice byla 156 metrů dlouhá a měla 95 střeleckých stanovišť. Mezi nimi byly polní slavnostní terče „Císař“ a „Císařovna“, polní čestný terč „Vídeň“, polní mistrovský terč, pevné terče „Rakousko“ a „Vlast“, pevný čestný terč „Brno“, pevný mistrovský terč a mistrovský terč pro střelbu pistolí. Menší vyhlídkový objekt s terasou pro obecenstvo sloužil též k vystavení cen v hodnotě zlatých a čestných darů od císaře a dalších představitelů monarchie v hodnotě kolem 30 000 zlatých. Pro kapely a pěvecké sbory byly dvě tribuny v areálu a třetí v slavnostní hale. Náklad na výstavbu a výzdobu všech staveb a zařízení byl kolem 50 000 zlatých. Roku 1869 je jen na Moravě evidováno 29 střeleckých spolků, v 70. a 80. letech minulého století je v Rakousku-Uhersku založena velká řada nových střeleckých spolků, které se spojují do Střeleckého zemského svazu. První střelby Svazu jsou pořádány ve Vídni roku 1880, druhé o pět let později v Innsbrucku, třetí v roce 1889 ve Štýrském Hradci a čtvrté se uskutečnily právě v Pisárkách v Brně. Tuto událost připomíná pamětní deska na zdi restaurace.

V areálu se konaly první brněnské trhy. Na následujícím obrázku je pohled na 1. brněnské trhy pořádané na dnešní ploše parku za Anthroposem v roce 1907.

Na následujících fotografiích jsou objekty blízké restaurace Na střelnici na začátku 20. století. Vládl zde čilý ruch a místo bylo cílem výletů mnoha brňanů.

Dnes je celý areál zchátralý a opuštěný, v areálu střelnice je sportovní hřiště. Budovy restaurace jsou prázdné a zdevastované.

Ve sklepeních, kde kdysi bývalo uskladněné pivo a další dobroty restaurace, se dnes prohání jen myši. Místnosti objektů jsou zcela vybydlené.

Na půdě jsou k vidění nezbytné střešní tašky "Khon und Sohn" a cihly se značkami. V zadní části přebývají bezdomovci.

 

Dominantou areálu střelnice je mohutná 60 m dlouhá a až 7 m vysoká zeď, která zřejmě plnila funkci ochranného valu při střelbě. Nachází se v těsné blízkosti cyklostezky. Na obou koncích jsou tupě zakončené polygonální věžice. Stavba je postavena ze smíšeného cihlovo-kamenného zdiva. Na zdi zaujmou ozdobné prvky vyzděné z cihel, náznaky cimbuří nahoře jsou kovové úchyty pro dřevěné obložení, které zvyšovalo profil zdi. Na poslední fotografii je pohled od ochranné zdi přes hřiště směrem k restauraci (viz text výše).

 

Prameny:

http://www.fotohistorie.cz

http://www.kafelanka.cz/mista/strel.php

http://www.knihyfilip.cz/katalog.php?vyrobek=56&return_kategorie=2019&lang=cs