B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – kostel Sv. Jakuba

Brno – St. Jakub Church

Summary:The article describes interior of the St. Jakub (Jacob) church in Brno built in gothic style. During an "open-to-public" day, wehav learned about the church's history and construction, bells, and much more.

Kostel Svatého Jakuba je mimořádně krásným dokladem gotické architektury. Původní kostel brněnské trhové vsi byl založen v letech 1201-1222. Koncem 14. století byl nahrazen novostavbou, jejíž stavba pokračovala až do 16. století. V roce 1473 byl dokončen chór, který je zaklenutý parléřovskou síťovou klenbou, sakristie a točité schodiště. Od roku 1502 zahájil Antonín Pilgram výstavbu trojlodí s předsíní. Roku 1515 byl kostel při požáru značně poškozen. Další práce pak začaly v roce 1530; tehdy vznikla i dolní část věže s přilehlým schodištěm. Celou stavbu tak dokončil Šimon Tauch vztyčením renesanční helmice se štíhlým jehlancem. Během třicetileté války nebyl kostel výrazně poškozen. Dalších úprav se dočkal až v baroku a to novým zastřešením trojlodí a věže. V oltářním ochozu stojí mauzoleum obránce města Brna za švédského obležení Ludvíka Raduita de Souches. Interiér zdobí sochy od Ondřeje Schweigla a obrazy od Františka Vavřince Korompaye, Josefa Ignáce Sattlera a Josefa Sterna. Kostel měl farní právo nad neslovanským obyvatelstvem přicházejícím do Brna v době kolonizace z německých zemí a Flander. Koncem devatenáctého století prošel kostel regotizací, kdy byla přistavena například pseudogotická sakristie na místě původní Pilgramovy stavby. Kostel Sv. Jakuba dnes představuje typ městského síňového kostela redukované katedrální dispozice. Jde o jednoduchou skladbu hlavní a dvou bočních lodí, přibližně stejně vysokých a obíhajících volně stojící oltář. Takto vzniklý ochoz však neobsahuje obvyklý věnec kaplí a hmotná obálka není zpevněna zvnějšku soustavou opěrných oblouků a pilířů (což je častý znak katedrál). Na ochozu se nachází rozmanité náhrobní kameny a sochařská díla světského i církevního charakteru. Po dvojitém točitém schodišti se vystoupá do mezipatra, kde leží na zemi odložené ručičky věžních hodin... Na půdě jsou hlavně zvony. Srdce zvonu musí viset na širokém pruhu kravské kůže, žádný jiný materiál by vibrace nevydržel. Zvon se v místě styku se srdcem po určité době tak opotřebuje, že je nutné otočit ho o 90 stupňů. Zajímavé je také uložení trámu se zvonem - dřív se kluzné ložisko mazalo kolomazí, dnes nejsou odpovídající mazadla k dispozici a experimentuje se s různými typy olejů. Zajímavostí kostela bylo dálkové ovládání seřizování věžních hodin. Dráty vedly od hodinového mechanismu přes ulici až na faru. Teprve při rekonstrukci ulice a tramvajových kolejí bylo vedení zrušeno a vytrháno. 

brno-svjakub_02.jpg (43825 bytes) brno-svjakub_03.jpg (39534 bytes) brno-svjakub_04.jpg (20515 bytes) brno-svjakub_05.jpg (46165 bytes) brno-svjakub_06.jpg (47438 bytes) brno-svjakub_07.jpg (15965 bytes) brno-svjakub_08.jpg (33538 bytes) brno-svjakub_09.jpg (33407 bytes) brno-svjakub_11.jpg (17229 bytes) brno-svjakub_10.jpg (39868 bytes) brno-svjakub_12.jpg (44021 bytes) brno-svjakub_14.jpg (31384 bytes) brno-svjakub_13.jpg (47867 bytes) brno-svjakub_15.jpg (29763 bytes) brno-svjakub_16.jpg (38773 bytes) brno-svjakub_17.jpg (39686 bytes) brno-svjakub_18.jpg (15714 bytes) brno-svjakub_23.jpg (57392 bytes) brno-svjakub_21.jpg (39492 bytes)

Prameny:

Brno, Kostel Sv. Jakuba, KS SPPOP, 1968