B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Blansko – pomník obětem 1. světové války

Blansko – WW1 Victim Memorial Monument

Summary:The article describes unigue statue of Ares god in Blansko. The statue has been ordered in 1918 by the citi council of Trident (later Trento in Italy) to dignify the memory of war casualties. Weighing more than 2000 kg, the satue was never  delivered anf remained in the iron works.

U ředitelství ČKD Blansko jen pár desítek metrů od litinových plastik psů, které se kdysi nacházely u brány Mariánské huti, se nachází další zajímavý výtvor z dílny blanenských uměleckých slévačů: litinová plastika pomníku padlým. Motivem pomníku je mužský akt sedící hlavni děla obklopené různými zbraněmi a válečnými relikviemi. Vidíme zde pušky, kulomet, granáty, praporce, plátovou zbroj, přilby, stylizovaný vavřínový věnec apod. Socha je zapsána do seznamu chráněných technických památek pod názvem Alegorie válečnictví. V dochovaných inventurních knihách dnes již zaniklé Mariánské huti, kde se tzv. umělecká litina vyráběla, je záznam z roku 1918 o objednání sochy vážící 2000 kg stavební správou v Tridentu, dnes italském Trentu. Oblast severní Itálie byla součástí habsburské monarchie až do roku 1919 a odehrály se tam za války významné bitvy. S velkou pravděpodobností se tedy jedná o pomník padlým rakouským vojákům. Dříve tradovaná a v literatuře nesprávně citovaná legenda o původu sochy říkala, že odlití sochy boha války Area objednala kolem roku 1914 c. k. dvorní kancelář u příležitosti očekávaného rychlého vítězství Rakouska v nadcházející válce se Srbskem. Měla být umístěna ve Vídni. Po porážce a rozpadu monarchie socha Aréa nebyla převezena do Vídně, ale zůstala v Blansku.

Prameny:

Archiv PhDr. Jany Brychtové
Balák, I. a kol.: Blansko, brána Moravského krasu, MK Blansko, 1998