B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Buková - MiG-21

Bukova - MiG-21

Summary: In 1988, a MiG 21 jet fighter has crashed in the vicinity of Bukova village. Both pilots had died in the crash as they tried to fly the plane (with engine failure) to a savage forest area. Today, a small monument can be found near the crash site.

Dne 14. 10. 1988 po půl osmé ráno vzlétl z přerovské letecké základny stíhací letoun MiG 21 (viz obrázek stroje stejného typu) pilotovaný zkušenou posádkou, kterou tvořili podplukovník Jiří Pohnán a major Attila Szabó. Úkolem jejich letu bylo prověřit počasí v oblasti plánovaného leteckého výcviku. Tzv. "zálet na počasí" probíhal zpočátku bez problémů. O dalším průběhu letu existuje více domněnek. P. Koudelka uvádí:

Při průletu nad kopci Drahanské vrchoviny však náhle zhasl proudový motor letounu. Ten začal prudce klesat. Piloti se nejprve dle předpisů snažili znovu spustit motor. Posléze přešli na katastrofickou variantu postupu - navést stroj nad neobydlenou oblast a zachránit si život pomocí katapultáže. Ztratili však cenné vteřiny nahazováním motoru a tak jim zřejmě bylo jasné, že nemají potřebnou výšku pro použití záchranných padáků. V poslední chvíli se snažili přelétnout s letounem les a přistát nouzově na poli za ním. Bohužel, k cíli jim scházelo asi 300 m. Stíhačka seřízla vrcholky stromů a na zemi následoval osudný výbuch nespotřebovaného paliva v nádržích letounu. Oba piloti zahynuli.

Server Letecká badatelna nabízí jinou verzi události z oficiálního vyšetřovacího spisu:

Let ve výšce 2500m byl sledován radiolokátorem z velitelského stanoviště i ze stanoviště řídícího přistání. V 07:45 byl záznam na radiolokátorech náhle přerušen a s posádkou již nebylo navázáno spojení. Letoun podle posledního záznamu přešel do ostré zatáčky doleva s velmi rychlým klesáním. Do místa poslední známé polohy byl vyslán letoun L-29, který nalezl místo dopadu. Následně do prostoru nehody odstartoval vrtulník Mi-17, záchranná skupina vysazená z vrtulníku však již jen mohla konstatovat, že ani jeden s letců nepřežil. Letoun narazil do lesa pod mírným úhlem rychlostí přes 900 km/h. Po nárazu vysekal v lese zhruba 400m dlouhý průsek a nárazem o stromy se zcela roztříštil. Příčina nehody nebyla nikdy zcela objasněna. Bylo konstatováno, že samotná změna trajektorie letu z výšky 2500 m s přechodem do klesavého letu (zřejmě zvratem), byla úmyslná. Dle soudně lékařských expertiz v tu chvíli pilotoval pplk. Pohnán. Ten byl dle dřívějších služebních  záznamů  v minulosti několikrát "řešen" za leteckou nekázeň. Záležitost byla uzavřena s tím, že se pilot chtěl razantním manévrem dostat do přízemní výšky. V mlžném oparu, který ten den panoval, neviděl zřetelně  terén, neodhadl správně profil letu a manévr se mu již nepodařilo vybrat.

Dnes je na okraji pole u místa katastrofy pomníček s VOP, malou tabulkou se jmény obou pilotů a několika troskami z havarovaného letounu. Na výřezu z letecké mapy je vidět pozice místa dopadu (1) a pomníčku (2) poblíž obce Buková (v detailu je dobře vidět průsek vytvořený padajícím letounem). Směr letu byl zřejmě od JZ, jak uvádí server Letecká badatelna.

Prameny:

Koudelka, P.: Utajené: u Benešova havaroval Mig 21, Blanenský deník Extra.

http://www.leteckabadatelna.cz