B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Kuřim – kryty

Kurim – Shelters

Summary:The article describes shelters of various age in Kurim  that have been built for employees of the local factory. The shelter of CO (civilian guard organization) had been built in 1970s under the company's headquarters building. It includes post-war equipment including power generator, filtering facility, and control room. During WW2, the facility included airfraft engine production and other military production. The shelters are located on a field close to the factory premises. The shelter corridors feature the "egg-profile" shape with several  sections. In some shelters, the interior equipment has been found: remains of closets, doors, etc. Several concrete-reinforced adits have been dug in a nearby hill to provide anti-air shelters. The adits have been destroyed after war, one is still intact.There are karst formations developed due to limestone rock conditions inside the adit. The last object may have ben used to store explosives and fuses for the adit construction. 

Administrativní budova TOS

V administrativní budově podniku TOS se nacházely dva podzemní protiletecké kryty z doby okupace. Po vlce byly upraveny na kryty a později sklady CO. Měli jsme možnost jeden z nich navštívit. Vstup do krytu je uzavřen klasickými pákovými dveřmi. Za nimi je tzv. řídící místnost. V ní je k vidění tabule s rozpisem jednotek, čestná uznání z minulé éry ale i pěkně zachovalá telefonní ústředna, staré bakelitové telefony, reproduktory rozhlasu po drátě a další dobové vybavení. V místnosti nechybí ani ústí nouzového výlezu s obvyklými dvířky.

kur-tos_01.jpg (15897 bytes) kur-tos_02.jpg (43395 bytes) kur-tos_03.jpg (40763 bytes) kur-tos_04.jpg (44822 bytes) kur-tos_05.jpg (40700 bytes) kur-tos_06.jpg (20235 bytes) kur-tos_07.jpg (23069 bytes) kur-tos_08.jpg (66562 bytes) kur-tos_09.jpg (41416 bytes) kur-tos_10.jpg (42471 bytes) kur-tos_11.jpg (28727 bytes) kur-tos_12.jpg (49041 bytes) kur-tos_14.jpg (50804 bytes) kur-tos_15.jpg (21036 bytes) kur-tos_13.jpg (15484 bytes)

Ve strojovně krytu je krásně zachovalý a dosud funkční diesel agregát Škoda 3S 110. 

kur-tos_16.jpg (17264 bytes) kur-tos_17.jpg (26757 bytes) kur-tos_18.jpg (42092 bytes) kur-tos_19.jpg (43549 bytes) kur-tos_20.jpg (45332 bytes) kur-tos_21.jpg (30809 bytes) kur-tos_22.jpg (52266 bytes) kur-tos_23.jpg (21524 bytes)

Potrubí vzduchotechniky vede do filtrovny s obvyklými filtračními agregáty. Další části krytu sloužily jako sklad materiálu, zdravotních potřeb, prostředků pro dekontaminaci apod.  Postěnách jsou dobové nápisy dotvářející atmosféru socialismu. Stylové WC s tradičním dřevěným prkýnkem patřilo k vybavení většiny krytů CO. Ani zde nemůže chybět...

kur-tos_24.jpg (38352 bytes) kur-tos_25.jpg (17938 bytes) kur-tos_26.jpg (23333 bytes) kur-tos_27.jpg (10301 bytes) kur-tos_28.jpg (46497 bytes) kur-tos_29.jpg (44414 bytes) kur-tos_30.jpg (17621 bytes) kur-tos_31.jpg (20571 bytes) kur-tos_32.jpg (44771 bytes) kur-tos_33.jpg (38484 bytes) kur-tos_34.jpg (39725 bytes) kur-tos_35.jpg (12408 bytes) kur-tos_36.jpg (15518 bytes)

Pole za továrnou TOS

Za dnešní továrnou TOS (v jejíž prostorách se za války vyráběly mj. i letecké motory) je v poli soustava krytů pro případ spojeneckých náletů. Jedná se o chodby vejčitého tvaru s pravoúhlým zalomením a více vchody. Ve vchodových částech jsou z cihel vyzděné příčky pro vsazení zárubní dveří. Kryty jsou postaveny z betonových prefabrikátů. V některých krytech jsou zbytky kabeláže a vnitřního vybavení, například latrín. Kryty jsou volně přístupné, dostat se k nim dá kolem koupaliště po cestě pod železniční tratí a potom po cestě za kolejemi po asfaltové silničce vpravo. V poli jsou kryty vidět jako zarostlé malé remízky. Na poli poblíž plotu továrny jsou zbytky dvou vodárenských nádrží, několik válcových pozorovatelen (viz sekce Pozorovatelny) a dalších blíže neurčených a různě poškozených objektů. V popisu krytů u Kuřimi bylo použito číslování a typologie autorů L. Hladíka a F. Petermanna (viz Prameny). Kryty jsou dvou typů: s přímým vchodem (A) a zalomeným vchodem (B). Čísla fotografií odpovídají číslům objektů.

Kryt 3 je hned u silničky poblíž autovrakoviště. Jsou v něm zachovány dřevěné latríny. Jedná se o typ A (schodiště čelně na vchod). Obě vchodová schodiště jsou zaneřáděna odpadky. Kryt 5 má propadlou část stropu a na povrchu ulámané zbytky komínků. Uvnitř je poměrně zachovalý a čistý. Je typu A. Objekt 6 zřejmě sloužil jako vodojem, dnes vypadá jako zarostlý pahorek. Před objektem jsou dvě šachty s kramlemi na sestup. Hlavní nádrž je využívána jako úkryt blíže neurčených individuí. Byla tam cítit tráva. Kolem jsou kusy betonu, snad se místní lidé pokoušeli objekt zlikvidovat.

kur-03.JPG (66165 bytes) kur-03a.jpg (28748 bytes) kur-03d.JPG (63373 bytes) kur-05c.JPG (54854 bytes) kur-06-2.JPG (32368 bytes)

Objekt 6a se nachází dále od továrny u malého remízku. Jsou tam kusy betonu, cihel a dvě cihlové kanalizační revizní (?) šachty. Jedna je zasypaná a hluboká jen 3 m, ve druhé je na dně vidět průchod potrubí směrem do továrny. V obou šachtách jsou kramle pro sestup.

kur-06-A.JPG (62982 bytes)  kur-06-Ab.JPG (31136 bytes)

Kryt 8 je typu B (dvouramenné schodiště kolmo na vchod). U vchodu je pěkně zachovalá skříňka 40 x 25 cm vyložená dřevem. Netuším, k čemu sloužila. U druhého vchodu jsou velké kusy betonu. Kryt 9 je opět typu B. Na povrchu jsou pěkně vidět uražené komínky. Kryty 11, 12 jsou typu B, 13 je typ A. Na dvanáctce je pěkně vidět propadlý strop (nebo nouzový východ?).

kur-08.JPG (82844 bytes) kur-08a.JPG (32916 bytes) kur-08b.JPG (21100 bytes) kur-08c.JPG (49060 bytes) kur-09.JPG (62259 bytes) kur-12.jpg (45930 bytes)

Kryt 14 má dvě úrovně - dolů se sestupuje po schodech. Jsou v něm pěkně zachovalé dřevění zárubně dveří. Zato vchody jsou zaneřáděné jako smetiště. Kryt 15 je typ A. Ze severní strany je vchod zasypaný, půdorys krytu lze však snadno sledovat na povrchu podél kurníků podle zachovaných až 1 m vysokých komínků. Druhý vchod je hned vedle silnice za zatáčkou.

kur-14.JPG (27453 bytes) kur-14a.JPG (22534 bytes) kur-15.JPG (52527 bytes) Kur-15b.jpg (36153 bytes)

Štoly v kopci Záruba

Kryty jižně od továrny sloužily k úkrytu civilního obyvatelstva při náletech. Od mostku v chatové kolonii, na jehož místě údajně stával most zbudovaný německou armádou za druhé světové války jsem vpravo ve svahu našel celkem 4 zavalené štoly. Podle místních lidí je v sedmdesátých letech zasypali kvůli bezpečnosti stržením nadloží a dnes jsou zde jen sesuvy půdy nad bývalými vchody.  Objekt 18 se nachází cca 50 m východně od objektu 19 (viz níže). Úzká chodbička vede do větší místnosti (snad k uložení trhavin), cca 30 m vlevo od vchodu ve svahu se nachází malý sklípek, který podle kolegů z Boingu mohl sloužit k uložení rozbušek.

kur-20a.JPG (88899 bytes) kur-18a.JPG (56192 bytes) kur-18b.JPG (44615 bytes) kur-18c.JPG (38992 bytes) kur-18d.JPG (62141 bytes)

Objekt č. 19 má betonovou vstupní část s větracím otvorem. Masivní zámek na plechových dveřích je uřezán. Hned za vchodem je v objektu cca 5 cm vody. Po dvou menších místnostech následuje větší prostora, vlevo odbočka do menších místnůstek. Cca po 15 metrech betonové stěny a podlaha končí a chodba pokračuje výlomem cca 30 m. Pak končí na čelbě a vpravo vede odbočka dlouhá cca 10 m. A tady mě čekalo největší překvapení. Kolegové bunkrologové se zmiňovali o vápenitých usazeninách. Ovšem v zadní chodbě, kde se zřejmě změnily horninové podmínky a ražba narazila na polohu vápencových hornin, je hotová krasová jeskyně. Zvuk kapající vody mi hned připomněl hodiny strávené v Býčí Skále. Skapy zde vytvořily brčka, malé záclonky, sintrová jezírka s jeskynními perlami (valounky obalenými sintrem) a dalšími specialitkami, nad kterými vysloužilý krasový geolog zajásá. Možná by stálo zato tento unikátní výtvor člověka a přírody chránit. 

kur-19.JPG (58593 bytes) kur-19aaa.JPG (21823 bytes) kur-19c.JPG (36679 bytes) kur-19f.JPG (48865 bytes)

Prameny:

Hladík, L.: Betonové a železobetonové pozorovatelny v Brně a v Praze, In: Boing 12, KHV Brno, 1994

Hladík, L: Pozorovatelny III. In: Boing č. 14, KHV Brno, 1995

Petermann F.: Pozorovatelny a protiletecké kryty v Brně a okolí, In: Boing, KHV Brno

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html