Badatelna 2018

 

Úvod  | Cihlářství  | Doprava  | Kryty  | Letadla  | Opevnění  | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství Odkazy  | Kontakt


Home  | Brickmaking  | Transportation  | Shelters  | Aircraft  | Fortifications  | Miscellaneous  | Lookouts  | Military  | Links Contact 


Pozorovatelny: Pozorovatelny ve Zlíně


Lookouts: Lookouts in Zlin

Summary:The article describes lookouts found in Zlin town area. The hills around the city had been used for observation purposes. The lookout types include concrete cylinder/cone posts and shelters for cannons.


Les nad zimním stadionem

První prozkoumaná zlínská pozorovatelna se nachází v lese nad zimním stadionem u cesty, která vede do kopce kolem vodojemu z 30. let. Objekt je situován u cesty na okraji navezené plošinky. Dříve byl podle kolegů z Boingu v dost prudkém svahu a přístup je k němu byl seshora po vybetonovaném schodišti. Nyní je vchod otevřený a přístupný z jámy o hloubce cca 1 m. Po dveřích jsem nenalezl žádné stopy. K pozorování slouží 3 štěrbiny s osami 165 cm nad podlahou pozorovatelny.

Cca 20 m pod pozorovatelnou se nachází další pozoruhodný objekt, který kolegové bunkrologové nazvali "garáž". Mohlo by se jednat o úkryt pro dělostřeleckou zbraň (pravděpodobně protiletadlovou). Před objektem je provedena úprava terénu (plošinka) takovým způsobem, který by palebné postavení vcelku připomínal. Objekt "garáž" má vybetonované stěny a strop. Krakorec v čelní stěně nese velký vlídný nápis KOVÁRNA. Zadní stěna vybetonována není - padání zeminy dovnitř objektu zabraňovalo dřevěné hrazení, nyní se však část zadní stěny svezla dovnitř. Tím se zezadu odkryla i část stropnice (jinak kryté zeminou) a bylo možno zhruba změřit i její tloušťku, která zde činí asi 20 cm. Podle kolegů má objekt příliš malé rozměry 170 x 505 x 200 cm na ukrytí jakéhokoliv protiletadlového děla s výjimkou snad 20 mm kanónu. Mohlo se tedy jednat o úkryt pro obsluhu či munici. Na prvním smínku je vidět "garáž" spolu s výše popsanou pozorovatelnou (ta je v pravém horním rohu).


Prameny:
Archív T. Bendy

http://www.sweb.cz/khvbrno/zajem.htm


 


Další stránky na serveru www.davar.cz:

CorrosionFatigue     Kamenarium     MyFords     Regionalia     Trainspotting