Badatelna 2018

 

Úvod  | Cihlářství  | Doprava  | Kryty  | Letadla  | Opevnění  | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství Odkazy  | Kontakt


Home  | Brickmaking  | Transportation  | Shelters  | Aircraft  | Fortifications  | Miscellaneous  | Lookouts  | Military  | Links Contact 


Pozorovatelny: Pozorovatelny v Břeclavi


Lookouts: Lookouts in Breclav

Summary:The article describes lookouts found in Breclav area. Several "einmann" type objects have been located in former sugar-processing plant campus. .


Cukrovar - nábřeží

Bývalý cukrovar v Břeclavi byl adaptován na multifunkční centrum a velká část budov byla přitom asanována. Na prostranství se dochovaly 2 robustní pozorovatelny typu einmann. První objekt se nachází u jedné z dosud stojících budov poblíž nábřeží. U vchodu je přistavěna ochranná zídka, průzory jsou zaslepeny cihelnou zazdívkou. Masivností připomíná tato pozorovatelna některé objekty u Kuřimi. Další obdobná pozorovatelna se nachází nedaleko (viz níže), třetí typově shodný objekt byl nedávno zlikvidován.

Cukrovar - ulice U Stadionu

Poblíž ulice U stadionu je druhý objekt stejného typu. Ochranná zídka je částečně zborcená a opřená o stěnu einmannu. Průzory jsou opět zazděny. V horním kónusu jsou zřetelně vidět valounky v betonové hmotě. vstup do objektu není možný kvůli již zmíněné zídce.


Prameny:
http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_breclav_cukrovar_1.html


 


Další stránky na serveru www.davar.cz:

CorrosionFatigue     Kamenarium     MyFords     Regionalia     Trainspotting