Badatelna 2019

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jihlava – tereziánské hraniční kameny

Jihlava – Old Border Stones

Summary:The article describes old border stones from 1750 that have been built to mark the borderline between Moravia and Bohemia. The carry symbols of both lands. Three stones are freely accessible, one is situated in a garden.

Soubor žulových barokních hraničníků je prací sochaře Viktora Václava Morávka (1715–1779) z roku 1750. Tyto specifické objekty upomínají na historickou hranici mezi Čechami a Moravou procházející Jihlavou. Jednotlivé hraničníky se skládají se čtyřboké základny a vysokého čtyřbokého jehlanu završeného kamennou koulí. Přestože jsou hraničníky datovány rokem 1750, zhotoveny a postaveny byly až o dva roky později při definitivním určení sporné českomoravské zemské hranice na sever od Jihlavy. Vytyčují linii severně od střed města. Všechny jsou zhotoveny z hrubozrnné šedohnědé žuly. Hraničníky jsou dekorativně zdobeny římsami, reliéfy moravských orlic, českých lvů a latinskými nápisy:

LIMITES BOHEMIAM INTER ET MORAVIAM

LIMITES HOC STATUS BOHEMIAE ET MORAVIAE POSUERE MDCCL

MARIA THERESIA AUGUSTA REGNI BOHEMIAE SCEPTRA TENENTE

POSITI ANNO MDCCL

v překladu:

HRANICE MEZI ČECHAMI A MORAVOU

HRANICE ZDE STOJÍCÍ ČECH A MORAVY USTANOVILI 1750

MARIE TEREZIE VÍTĚZNÁ, DRŽÍCÍ ŽEZLA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

POSTAVENY LÉTA 1750

Zajímavý je použitý tvar LIMITES, což je množné číslo od LIMES, tedy hranice. Ten by naznačoval, že těmito limity (hranicemi) byly míněny ony hraničníky. První hraničník směrem od řeky Jihlavy se nachází v zahradě na ulici U skály a je jako jediný nepřístupný. Přes plot se zdá, že kámen je v dobrém stavu bez poškození.

Další hraničník se nachází na křižovatce ulic Sokolovská a Jiřího z Poděbrad. Také on je bez viditelných poškození.

Třetí hraničník se nachází před areálem Jihlavských dřevařských závodů v ulici Na hranici. Na severozápadní straně je profil jehlanu v horní části dosti poškozen.

Poslední hraničník je již mimo město na ulici Heroltické. Částečně je zarostlý křovím.

Jihlavské hraničníky jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek zapsaná v ÚSKP pod číslem 16433/7-4901, 16433/7-4902, 16433/7-4903, 101125. Za překlad latinských nápisů mnohokrát děkuji M. Koudelkovi.

Prameny:

www.jihlava.cz

http://www.npu.cz

 


Další stránky na serveru www.davar.cz:

CorrosionFatigue     Kamenarium     MyFords     Regionalia     Trainspotting