Ostatní: Vodní kolo u Lasákova mlýna

Miscellaneous: Water Wheel near Lasakuv Mlyn


Summary:The article describes unique replica of water wheel with side feed system (sö called Bozek wheel system). 


Když pojedete z Boskovic směrem na Vlachov, budete po levé straně míjet světlou budovu bývalého Lasákova mlýna, dnes Hotelu Moravia. A právě za touto budovou se skrývá unikátní technická památka - replika tzv. Božkova vodního kola. Při přestavbě hotelu bylo rozhodnuto o osazení vodního kola v rámci oživení celého areálu. Přes úvodní komplikace byl nakonec problém vyřešen vyrobením repliky, která představuje unikátně konstruované vodní kolo s vnitřním nátokem.  

Kolo u Lasákova  mlýna má průměr 3,2 metru s vnitřní šířkou korečku 0,3 metru . Jediná nepřesnost, které tu proti Božkově myšlence je, bylo snížení počtu lopatek jen na 32 kusů a současně zvětšení průměru nad nezbytně nutnou hodnotu téměř o 1 metr. Kolo se sice plní až pod hřídelí, ale není energeticky využíváno, takže to nevadí. Viditelnost kola ze silnice se výrazně zvýšila, hmotnost naštěstí nikoliv. I tak je celková váha mokrého kola s hřídelí téměř 500 kg. 

Autorem tohoto systému je Romuald Božek (syn slavného českého vynálezce Josefa Božka) žijící v letech 1814 až 1899. V roce 1865 řešil problém, jak čerpat vodu pro fontány na zámek Sychrov. Za tím účelem byla zřízena budova tzv. "horní vodárny". Výtlačná výška třípístového čerpadla činila téměř 64 metrů a k pohonu zbývalo jen 24 litrů za sekundu na spádu 1,6 metru. I přes skromný průtok musel Božek postavit kolo dostatečně velké, aby jeho kroutící moment utáhl silné pístové čerpadlo. Nakonec přistoupil k atypickému řešení: Upravil korečky tak, aby se do nich vlévala voda zevnitř věnce. Vylévaly se však na straně vnější. Přívod vody byl zevnitř kola, které kvůli tomu bylo uchyceno jedinou soustavou ramen - po straně, mimo věnec. Přívod vody je rovnoběžný s hřídelí a žlab se vylévá otvorem ve stěně do věnce. Na svou dobu bylo Božkovo kolo převratným technickým řešením. Při konstrukci byly využity hydrodynamické zásady platné dnes i pro turbíny.

kolo_lasak_1.jpg (45288 bytes) kolo_lasak_2.jpg (63754 bytes) kolo_lasak_3.jpg (63132 bytes) kolo_lasak_4.jpg (51180 bytes)


Prameny:

http://mve.energetika.cz


 

 Úvod Historické cihlářství | Dopravní stavby Kryty Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Voj. technika OdkazyNapsali o nás | Kontakt

 HomepageHistoric Brickmaking  | Traffic StructuresSheltersAircraft | Fortifications | MiscellaneousLookouts | Military StuffLinksContact

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace. WEBARCHIV