Úvod | Historické cihlářství | Dopravní stavby | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní | Pozorovatelny | Voj. technika | Odkazy | Napsali o nás | REGIONALIA | Kontakt


 Homepage | Historic Brickmaking  | Traffic Structures | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military Stuff | Links | News Articles | Contact


Ostatní: Nádrže na řepu v Lysovicích

Miscellaneous: Beet Storage Tanks in the Lysovice Village


Summary:The article describes interesting agricultural/technical monument - concrete tanks for beet storage. The tanks have been built in late 30s of the 20th century. 


Na okraji malé vesnice Lysovice u Rousínova je velmi zajímavá technická památka. Na upozornění kamaráda, který lokalitu označil "jakoby tam přistálo UFO" jsme se vydali celou záhadu objasnit. Již na začátku vypadaly objekty na letecké mapě opravdu zvláštně, posuďte sami. Připomínaly 3 obří revolverové válce postavené na okraji vesnice.

Původní předpoklad, že se jedná o německou rafinerii z 2. světové války, jsme museli poněkud upravit. 21 menší obvodové a 3 větší centrální válcové nádrže sloužily koncem 30. let k uskladnění odřezků řepy ke krmným účelům. vybudovali je společně místní sedláci německé národnosti (obec se tehdy jmenovala Lisowitz a byla součástí tzv. německého jazykového ostrůvku).

Na nádržích byly vybudovány dřevěné stříšky, vedle stály drtiče, do nichž se sypaly odřezky řepy (později i skrojky z cukrovaru). Rozmělněná hmota byla pomocí dopravníků převážena nad jednotlivé vnější nádrže, které měli zemědělci pronajaty. Výstupní koryto dopravníku se vždy nasměrovalo do příslušné obvodové nádrže. Tam byly udusány pomocí dřevěného poklopu. Stékající melasa byla akumulována v centrální nádrži. Boční otvory sloužily k vybírání krmiva z nádrží (dle úrovně naplnění - nejdřív horní, posléze dolní otvor).

Už během války nebyl provoz zařízení příliš rentabilní a postupně byl zcela zastaven. Zařízení zmizelo nebo se rozpadlo na místě. V dobách komunismu i po revoluci se nádrže zčásti využívaly ke skladování různých látek. V obci je nyní spíše zájem o likvidaci objektu. Na následujících dvou fotografiích jsou nádrže v 60. a 70. letech 20. století. Je zde vidět, jak postupně podléhaly devastaci.

Podobný objekt pravděpodobně stejného účelu se nachází v Kuřimi u starého velkostatku naproti zámku. 4 betonové nádrže o průměru 5 m a výšce cca 10 m jsou prázdné, opatřené dřevěnou konstrukcí a stříškou.


Prameny:
Archiv p. ChovanceCreative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


WEBARCHIV Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace.