Ostatní: Zbytky kostela Sv. Klimenta u Lipůvky

Miscellaneous: Remains of St. Kliment Church near Lipuvka


Summary:The article describes ruins of roman church/cemetery lost in the forests near Lipuvka village. Today, only plan elements of the building can be seen in the field. Two crosses underline a special athmosphere of the spot.


Východně od Lipůvky se nachází místo s jedinečnou a velmi zajímavou historií. V poli je zde zarostlý ostrůvek skrývající zbytky kostelíka Sv. Klimenta.

Jednalo se o pozdně románskou stavbu z poloviny 13. století. Kolem se rozkládala dnes již dávno zaniklá osada. Kamenný orientovaný kostel byl pravděpodobně opevněnýa byl zasvěcen třetímu papeži Klimentovi, jehož ostatky přinesli Cyril a Meroděj z Krymu přes Moravu do Říma. Stavba měla mírně obdélníkovou loď s apsidou a na západní straně čtverhrannou věž (viz následující obrázek). Svatyně byla zrušena až za vlády císaře Josefa II v roce 1787. Současně s tím zanikl i hřbitov kolem kostela. Osada s kostelem byla situována na tehdejším průběhu dálkové komunikace - tzv. Trstenické stezky, a to v úseku její horní větve mezi Kuřimí a Lažany.

Dnes se zachoval z kostela jasně čitelný zahloubený půdorys hlavní lodě a apsidy. V místě věže jsou dosud zarostlé zbytky zdiva. Na jižní straně lodi je patrný původní vchod do kostela.

Kolem prohlubně jsou zbytky blíže neurčených kamenných prvků ze samotné stavby. Většinou se jedná o načervenalé permské pískovce a slepence boskovické brázdy, mohly by pocházet například z lomů v okolí nedalekých Hlubokých Dvorů.

Místo je zdaleka viditelné v poli díky osamělým stromům. Nachází se zde 2 kříže - starý barokní kamenný a nový dřevěný s vročením L. P. 1997. Opuštěné ruiny kostela působí tajemným dojmem a jen prohlubují magickou atmosféru celé lokality. Za informace vedoucí k nalezení zbytků kostela děkuji L. Bušovi.

Souřadnice GPS: 49°20'13.95"N,16°31'58.57"E


Prameny: 
informační text nalezený na místě


 

 Úvod Historické cihlářství | Dopravní stavby Kryty Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Voj. technika OdkazyNapsali o nás | Kontakt

 HomepageHistoric Brickmaking  | Traffic StructuresSheltersAircraft | Fortifications | MiscellaneousLookouts | Military StuffLinksContact

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace. WEBARCHIV