Badatelna 2018

 

Úvod  | Cihlářství  | Doprava  | Kryty  | Letadla  | Opevnění  | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství Odkazy  | Kontakt


Home  | Brickmaking  | Transportation  | Shelters  | Aircraft  | Fortifications  | Miscellaneous  | Lookouts  | Military  | Links Contact 


Ostatní: Kostel Sv. Jakuba v Brně

Miscellaneous: St. Jakub Church in Brno


Summary:The article describes interior of the St. Jakub (Jacob) church in Brno built in gothic style. During an "open-to-public" day, wehav learned about the church's history and construction, bells, and much more.


Dne 28. 8. 2005 se naskytla díky VIPovi a jeho přátelům možnost navštívit nepřístupné prostory v kostele Sv. Jakuba v Brně. Zde je reportáž z této vydařené akce. Nejprve trochu historie.

Kostel je mimořádně krásným dokladem gotické architektury. Původní kostel brněnské trhové vsi byl založen v letech 1201-1222. Koncem 14. století byl nahrazen novostavbou, jejíž stavba pokračovala až do 16. století. V roce 1473 byl dokončen chór, který je zaklenutý parléřovskou síťovou klenbou, sakristie a točité schodiště. Od roku 1502 zahájil Antonín Pilgram výstavbu trojlodí s předsíní. Roku 1515 byl kostel při požáru značně poškozen. Další práce pak začaly v roce 1530; tehdy vznikla i dolní část věže s přilehlým schodištěm. Celou stavbu tak dokončil Šimon Tauch vztyčením renesanční helmice se štíhlým jehlancem. Během třicetileté války nebyl kostel výrazně poškozen. Dalších úprav se dočkal až v baroku a to novým zastřešením trojlodí a věže. V oltářním ochozu stojí mauzoleum obránce města Brna za švédského obležení Ludvíka Raduita de Souches. Interiér zdobí sochy od Ondřeje Schweigla a obrazy od Františka Vavřince Korompaye, Josefa Ignáce Sattlera a Josefa Sterna. Kostel měl farní právo nad neslovanským obyvatelstvem přicházejícím do Brna v době kolonizace z německých zemí a Flander. Koncem devatenáctého století prošel kostel regotizací, kdy byla přistavena například pseudogotická sakristie na místě původní Pilgramovy stavby. Kostel 

Kostel Sv. Jakuba dnes představuje typ městského síňového kostela redukované katedrální dispozice. Jde o jednoduchou skladbu hlavní a dvou bočních lodí, přibližně stejně vysokých a obíhajících volně stojící oltář. Takto vzniklý ochoz však neobsahuje obvyklý věnec kaplí a hmotná obálka není zpevněna zvnějšku soustavou opěrných oblouků a pilířů (což je častý znak katedrál). Na ochozu se nachází rozmanité náhrobní kameny a sochařská díla světského i církevního charakteru. 

Před zahájením exkurze postávaly před kostelem hloučky nadšených zájemců ve věku od 5 do 70 let. Naše prohlídka začala výkladem pana děkana Slouka přímo v nádherném chrámovém trojlodí se vznosnými gotickými pilíři. 

brno-svjakub_01.jpg (49933 bytes) brno-svjakub_02.jpg (43825 bytes) brno-svjakub_03.jpg (39534 bytes) brno-svjakub_04.jpg (20515 bytes) brno-svjakub_05.jpg (46165 bytes) brno-svjakub_06.jpg (47438 bytes) brno-svjakub_07.jpg (15965 bytes) 

Vystoupili jsme na i na kůr a omrkli varhany a další hudební nástroje a rekvizity. 

brno-svjakub_08.jpg (33538 bytes) brno-svjakub_09.jpg (33407 bytes) brno-svjakub_10.jpg (39868 bytes) brno-svjakub_11.jpg (17229 bytes)

Po dvojitém točitém schodišti jsme vystoupili do mezipatra, kde ležely na zemi podivné plechové pásy s rozšířenými konci. Až po chvíli nám došlo, že se díváme na odložené ručičky věžních hodin...

brno-svjakub_12.jpg (44021 bytes) brno-svjakub_14.jpg (31384 bytes) brno-svjakub_13.jpg (47867 bytes)

Stoupali jsme dál a konečně jsme prolezli malými dvířky na půdu kostela. Vyhlédli jsme bočním otvorem ve střeše na nahatého andílka a poslechli si výklad o zvonech v kostele. Srdce zvonu musí viset na širokém pruhu kravské kůže, žádný jiný materiál by vibrace nevydržel. Zvon se v místě styku se srdcem po určité době tak opotřebuje, že je nutné otočit ho o 90 stupňů. Zajímavé je také uložení trámu se zvonem - dřív se kluzné ložisko mazalo kolomazí, dnes nejsou odpovídající mazadla k dispozici a experimentuje se s různými typy olejů. 

brno-svjakub_15.jpg (29763 bytes) brno-svjakub_16.jpg (38773 bytes) brno-svjakub_17.jpg (39686 bytes) brno-svjakub_18.jpg (15714 bytes) brno-svjakub_20.jpg (39847 bytes)  brno-svjakub_23.jpg (57392 bytes)

Zajímavostí kostela bylo dálkové ovládání seřizování věžních hodin. Dráty vedly od hodinového mechanismu přes ulici až na faru. Teprve při rekonstrukci ulice a tramvajových kolejí bylo vedení zrušeno a vytrháno. 

brno-svjakub_21.jpg (39492 bytes)
Z věže je nádherný výhled na historický střed města s Náměstím Svobody. 

brno-svjakub_22.jpg (39547 bytes)


Prameny:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2053

http://www.e-cesko.cz/pamatky/pamatka-20093-kostel-sv.-jakuba---brno

Brno, Kostel Sv. Jakuba, KS SPPOP, 1968


 


Další stránky na serveru www.davar.cz:

CorrosionFatigue     Kamenarium     MyFords     Regionalia     Trainspotting