Ostatní: Schodový vstup do podzemní stoky v Brně

Miscellaneous: Stair Entrance into the Sewer System in Brno


Summary:The article describes unique stair entrance that was built for emperor Franz Josef 1st. Using this passage, he was able to visit the underground and observe the sewer in operation.


V roce 1912 byla v Brně zprovozněna tzv. Císařská komora, vstup do kanalizace postavený při příležitosti návštěvy Brna císařem Františkem Josefem I. Vstup do kanalizace ukrývá šestiúhelníkový kovový poklop v křižovatce ulic Rybníček a Staňkova. Na poklopu jsou dokola nápisy "GEMEINDE BRUNN". Pod povrchem se nachází točité schodiště, které klesá několik metrů pod zem, až k vyhlídkové plošině. Právě z té se mohl císař pán podívat do nitra kanalizace. Jestli setrval jen na ní, nebo sešel ještě o několik schodů níže až přímo ke stoce, která leží osm metrů pod povrchem ulice, to už historické prameny neuvádějí. V Císařské komoře se stéká a zároveň rozděluje brněnská stoková síť.


Prameny:
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/nejstarsi-brnenskou-stokou-je-cisarska-komora.html


 

 Úvod Historické cihlářství | Dopravní stavby Kryty Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Voj. technika OdkazyNapsali o nás | Kontakt

 HomepageHistoric Brickmaking  | Traffic StructuresSheltersAircraft | Fortifications | MiscellaneousLookouts | Military StuffLinksContact

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace. WEBARCHIV