Kryty v Prostějově

Shelters in Prostejov

Summary:The article describes shelters in Prostejov that have been built for citizens in the centre of the town. The shape of the entrances is quite similar to so called "egg-shaped" anti-air-raid shelters built by Germans in WW2 times. However, shelters in Prostejov might have been built later in cold war times. They have sheet metal covers fixed above the entrance staircase. This feature is quite unique.

V Prostějově se dochovaly protiletecké kryty blíže neurčitého stáří připomínající tvarem vstupu německé "vajíčkové kryty" z doby okupace. Zajímavým prvkem jsou plechové kryty nad vstupní částí a zábradlí. V ramenech vstupu jsou schodiště.

Husovo náměstí

U Jihoslovanské ulice jsou k vidění dva kryty umístěné kolmo na sebe. Pod krycími plechy je vidět schodiště a vstup do krytu s mříží. O pár metrů dále upoutala naši pozornost romanticky vyhlížející chátrající stavba hotelu u ulice Předina.

Mojmírova ulice

Typově podobný kryt. Pod krycím plechem je vidět vyvrácená mříž u vchodu do krytu.

U zámku

Hned u budovy renesančního zámku na Přikrylově náměstí se nachází lehce odlišný protiletecký kryt. Vstupní část není překryta plechem. Skrz zábradlí je možné sestoupit dolů ke vchodu do podzemí. Zajímavá je betonová "stříška" nad vstupem, která se u jiných krytů nevyskytuje. Dalším rozdílem je oboustranný vstup do krytu s plechovými dveřmi. Jedny z nich mají malé zamřížované okénko, kterým je uvnitř vidět nepořádek, otevřené protitlakové dveře a chodba pokračující někam pod budovu zámku.

Několik metrů od krytu se nacházela donedávna další prostějovská zajímavost - nádrž na vodu postavená údajně jako zásobník vody pro případ války. Doba vzniku není známa. Ve dnech 26. - 30. 3. 2007 probíhalo zavážení zeminou bývalé hasičské nádrže, která dlouhá léta hyzdila okolí zámku. Nádrž byla zavezena asi 100 nákladními auty zeminy. Nádrž měla v minulosti sloužit jako zdroj vody v případě požáru v centru města. Podobné nádrže byly vybudovány i u prostějovského a krasického rybníka, Starorežné a národního domu (ty tam už nejsou déle). Jelikož nádrž již neměla žádný význam, přistoupilo město k asanaci.

Smetanovy sady

Poblíž kina Metro 70 se nacházely dva kryty stejného typu s krycím plechem a zábradlím. Dnes již jsou po revitalizaci ploch zatravněny.

U divadla

Dva kryty s krycími plechy se nacházely za budovou divadla ve Smetanových sadech u Havlíčkovy ulice. Od předchozích objektů se lišily tím, že měly jednoramenné schodiště. Dnes již jsou po revitalizaci ploch zatravněny.

Náměstí padlých hrdinů

Před Kovaříkovou vilou (mohli jsme ji vidět v jednom z dílů Šumných měst pana architekta Davida Vávry) se nachází kryt s krycím plechem.

Náměstí Spojenců

Zatím poslední z prostějovských krytů s krycím plechem jsme nalezli poblíž Divišovy vily.

Za pomoc s nalezením a průzkumem prostějovických objektů i informace o zavezení hasičské nádrže u zámku děkuji Z. Bezroukovi.

Prameny:

Prostějovský večerník ze dne 2. 4. 2007

 

 Úvod Historické cihlářství | Dopravní stavby Kryty Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Voj. technika OdkazyNapsali o nás | Kontakt

 HomepageHistoric Brickmaking  | Traffic StructuresSheltersAircraft | Fortifications | MiscellaneousLookouts | Military StuffLinksContact

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace. WEBARCHIV