Úvod | Historické cihlářství | Dopravní stavby | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní | Pozorovatelny | Voj. technika | Odkazy | Napsali o nás | REGIONALIA | Kontakt


 Homepage | Historic Brickmaking  | Traffic Structures | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military Stuff | Links | News Articles | Contact


Komunikace: Tramvajová štola v Brně

Communications: Tram Adit in Brno


Summary: The article describes old tunel-shaped adit that was planned to lead fast trams through the Spilberk hill in Brno. The construction intent was abandonned in 1979. 


Po dlouhé době se nám podařilo prozkoumat známou brněnskou raritu - tzv. "tramvajovou štolu".  Nejprve trocha historie: když se koncem 70. let řešil problém hromadné dopravy v Brně, vznikl záměr odlehčit přetíženou tramvajovou trasu vybudováním podzemní linky tzv "rychlé tramvaje" pod Špilberkem. Tunel měl spojovat dolní část Pekařské ulice a ulici Joštovu. Celková délka podzemní trasy vylámané v tvrdém, ale rozpukaném diabasu, měla být 650 m. Zajímavostí je velký profil tunelu - měl údajně dosahovat 10 x 10 m. V roce 1978 byly zahájena z ulice Pekařské ražba průzkumné levé patní štoly. Po vyražení necelých 500 m byla stavby v roce 1979 z neznámých důvodů zastavena. Dnes zbyla jen proluka mezi domy  a zarůstající vchod do štoly. 

brno-tramstola_15.jpg (40162 bytes)

Hned za vchodem je nepořádek, výhybka úzkorozchodné důlní železnice, shozená ventilační roura, odpadky... Na zemi teče něco jako špinavý potůček....

brno-tramstola_01.jpg (50152 bytes)

Potom pokračuje chodba s profilem cca 3 x 3 m vystrojená kovovými stojkami a traverzami. Za stojkami je místy již hodně narušené betonové bednění z prefabrikátů. Místo jsou vodorovné traverzy již prohnuté pod tlakem nadloží. Není to pěkný pocit...

brno-tramstola_02.jpg (28038 bytes) brno-tramstola_04.jpg (49729 bytes) brno-tramstola_10.jpg (51652 bytes)

Samozřejmostí jsou zde různé sintrové náteky na stěnách a jezírka s jeskynními perlami na zemi. 

brno-tramstola_03.jpg (47929 bytes) brno-tramstola_05.jpg (46955 bytes)

Asi ve dvou třetinách délky štoly je několik bočních rozrážek s betonovými terči pro zkoumání geotechnických vlastností masívu. 

brno-tramstola_06.jpg (32663 bytes) brno-tramstola_08.jpg (40944 bytes)

Po celé délce štoly jsou rozmístěny na stěnách konzoly pro ventilační potrubí a v zadní části visí u stropu i zrezivělý ventilátor.

brno-tramstola_12.jpg (33496 bytes) brno-tramstola_07.jpg (49291 bytes)

V jednom místě jsou boční betonové prefabrikáty rozpadlé a na dno štoly se vyvalily zelenošedé jíly. 

brno-tramstola_11.jpg (30477 bytes)

A zde je celý šťastný tým Badatelny ve štole a po jejím opuštění. 

brno-tramstola_09.jpg (36011 bytes) brno-tramstola_13.jpg (50976 bytes)     


Prameny:

Svoboda, A.:  Brněnské podzemí - kniha druhá, R - atelier, s.r.o., BrnoCreative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


WEBARCHIV Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace.