Úvod | Historické cihlářství | Dopravní stavby | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní | Pozorovatelny | Voj. technika | Odkazy | Napsali o nás | REGIONALIA | Kontakt


 Homepage | Historic Brickmaking  | Traffic Structures | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military Stuff | Links | News Articles | Contact


Komunikace: Dálnice Wien - Wroclav

Communications: Ex-teritorial Motorway Wien - Wroclaw


Summary: The article deals with unfinished motorway leading in N/S direction across Moravia. It was built in 1939-1942 by Germans. Remains of the motorway objects, e.g. bridges, creek-tubes, and banks are still in a very good condition. Some parts of the motorway track have been recently used for newly built roads/motorways.


Již od roku 1995 se zabýváme mapováním plánované exteritoriální (někdy též "hitlerovy") dálnice, jejíž zbytky se nachází od Medlova jz. od Brna až po Jevíčko a Městečko Trnávka. Tato komunikace byla stavěna od roku 1939 do roku 1942. V terénu je dnes kromě náspů a zářezů vybudována řada mostů a dalších prvků. Podrobné informace o exteritoriální dálnici nabízejí specializované servery, například www.dalnice.com.  

Mosty je možné zjednodušeně rozdělit na 2 druhy: překladové a parabolické. Parabolické mosty byly stavěny přes přes vodoteče, méně přes komunikace. 

003_01.jpg (38810 bytes) 007_03.jpg (39009 bytes)

Překladové mosty nacházíme především v místech, kde plánovaná dálnice křížila komunikace. 

překladový most u Syrovic 024_01.jpg (40117 bytes) 030_1.jpg (40413 bytes)

Pro menší potoky byly vybudovány většinou parabolické mostky nebo trubkové propustky s kamenem obloženými portálky.

023_01.jpg (51338 bytes) 031_1.jpg (56821 bytes)

Mezi atypické objekty patří například konstrukce pro uchycení transportního lana přes údolí (Želešice) a pilíř plánovaného mostu pod hrází přehrady (Brno - Kníničky).

007a_01.jpg (45622 bytes) 013a_01.jpg (37259 bytes)

Obecně jsou objekty dobře zachovalé a mohly by být po příslušných úpravách vyplývajících z rozdílných norem ve 40. letech 20. století a dnes začleněny do plánované rychlostní komunikace R43 (jak se tomu stalo například u Syrovic při budování R52).Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


WEBARCHIV Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace.