Úvod | Historické cihlářství | Dopravní stavby | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní | Pozorovatelny | Voj. technika | Odkazy | Napsali o nás | REGIONALIA | Kontakt


 Homepage | Historic Brickmaking  | Traffic Structures | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military Stuff | Links | News Articles | Contact


Staré cihly: Expozice historického cihlářství v Senetářově

Old Bricks: Exposition of Historic Brickmaking in Senetarov


Summary:The article describes newly opened exposition of old bricks in Senetarov village. Visitors will learn about old brick production, brick marking types, and rare/unusual bricks as well.


"Jen málo předmětů je tak běžných a prozaických jako cihla. Na první pohled věc, která nemá žádnou duši, jen hrouda hlíny přetvarovaná člověkem a umístěná do stavby budovy. Na rozdíl od oken, dveří, říms a střech zmizí pod omítkou a téměř ji nevnímáme, když jdeme kolem hotové zdi. A přesto tam uvnitř je. Trpělivě nese tíhu celého domu a naslouchá etudám života odehrávajícím se v pokojích a chodbách lidských obydlí. Někdy se cihly znovu objeví na světle a snaží se vyprávět o době a místě svého vzniku, o cihlářích, kteří jim dali tvar i vypálili je, aby odolaly běhu staletí. O cestách, kterými putovaly z cihelny až na místo, kde spočinuly. O lidských rukou, které je braly a ukládaly do měkkého lože malty při stavbě zdí. O tom, že spousta malých a zdánlivě nepatrných věcí tvoří dohromady jeden velký celek, jeden velký dům."

Těmito slovy vítá návštěvníky úvodní panel nové expozice historického cihlářství, která byla letos otevřena v prostorách Muzea tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově. V bývalém chlívku jsou ke zhlédnutí desítky starých značkovaných cihel rozmanitých barev i tvarů. Pozornost je věnována způsobu jejich výroby v cihelnách, principu značkování a hlavním typům historických značek. Návštěvníci si dále mohou prohlédnout ukázky cihel s pozitivními i negativními značkami a řadu sběratelských rarit. Expozice bude postupně doplňována o další zajímavé přírůstky ze sbírkového fondu autora výstavy.

Otevření nové expozice cihlářství bylo 5. dubna 2014 součástí festivalu Den šneka Krasíka, který spolu s obcí a občanským sdružením pořádala v areálu muzea Místní akční skupina Moravský kras. Starostka Senetářova paní Jana Sedláková k výstavě při jejím otevření řekla: „Cihly jsme získali od pana Varnera z Kotvrdovic. Sbírá je a nabídl nám je k vystavení. Obohatí to naše stávající expozice, počítáme, že cihly zde budou vystavené dlouhodobě. Obec a občanské sdružení Muzeum Senetářov poskytly prostory a zajistily dřevěný podklad, na kterém jsou cihly vystaveny."

Opravené muzeum s obnovenými expozicemi v Senetářově otevřelo své brány před třemi lety. Hlavním tématem muzea je perleťářství a knoflíkářství, dále jsou tam vystaveny historické zemědělské stroje. Obrázek ukazuje celkový pohled na expozici historického cihlářství v Senetářově.Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


WEBARCHIV Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace.